Πρόγραμμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» έχει δημιουργηθεί από την OPTIMUM πληροφορική για τους Ιατρικούς Συλλόγους ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες τους στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε και να απλουστεύει τις εργασίες που γίνονται σε έναν Ιατρικό Σύλλογο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καταχώρηση στοιχείων Ιατρών
  • Καταχώρηση συνδρομών και εμφάνιση της κατάστασης αυτ
  • Καταχώρηση και εμφάνιση του ιστορικού εγγραφών του ιατρού σε όλους τους συλλόγους
  • Εκτύπωση όλων των βεβαιώσεων και εντύπων που απαιτούνται για κάθε ιατρό σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή
  • Εκτύπωση καταστάσεων κατά εγγεγραμμένα μέλη, ειδικότητα κλπ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • Λειτουργεί σε Η/Υ
  • Λειτουργεί σε φορητές συσκευές, tablet, smartphone
  • Δεν είναι υποχρεωτικό το συμβόλαιο υποστήριξης
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

1/8/23 - Τελευταία αναβάθμιση 5.36

SCREENSHOTS

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search